31ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:45 ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੇ ਰਸਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ

Programme Photos


Programme Videos


Contact Us

Delhi Sikh Gurdwara Management Committee
Guru Gobind Singh Bhawan, Gurdwara Rakab Ganj Sahib,
New Delhi-110001

Phone No:

011- 23712580-81-82
011-23737328-29

Fax No:

011-23317511

Email:

info@dsgmc.in

Photo Gallery


View Our Gallery

Follow Us: